Marie Plačková: Mé lekce programování navštěvují z poloviny děvčata

Podle studie společnosti Microsoft dívky nevidí dostatečně silnou vazbu těchto předmětů k jejich každodennímu životu, chybí jim podpora rodičů a učitelů a také dostatek vzorů pro uplatnění v budoucím životě. Marie Plačková je učitelka na základní škole, která se snaží tyto mezery ve vzdělávání zacelit. Svým žákům ukazuje, jak široká může být výuka informatiky. Její výuka zahrnuje daleko víc než jen základní znalosti. Marie navíc vede také lekce KODU, ve kterých děti po vyučování programují – sama říká: „Děti jsou vnímavé a programování jim jde velmi dobře. Děvčata dosahují mnohdy i lepších výsledků než chlapci.“

Když jsem já byl ve školním věku, což už je nějakých dvacet let zpátky, všechny nás fascinovala informatika, a tak jsme v počítačových učebnách trávili i volný čas. Mají to dnešní děti stejně? Pozorujete určitý vývoj?

Dneska už to není tak, že by děti trávily v počítačové učebně i volný čas. Doba se mění, dnešní děti nepotřebují k připojení k internetu školu nebo knihovnu. Mají ho rychlejší ve své kapse. Počítač se stal dostupnou spotřební věcí pro všechny. Naprostá většina dětí má svůj počítač nebo mají zařízení v rodině.

To ale nenaznamená, že děti ztrácejí zájem o informatiku. Myslím, že je předmět stále baví, vždy se dovídají a učí něco nového. Snažíme se také naše osnovy přizpůsobit době.

Jaké nové věci je učíte? O co jste výuku informatiky rozšířili?

Každá škola má vlastní školní vzdělávací plán. Naše vedení školy je práci s moderními technologiemi obecně nakloněno, ve škole máme různá inspirativní setkání. Stále se učíme nové věci a ty pak předáváme našim dětem. Jdeme s dobou.  V hodinách informatiky tak žáci nejsou seznámeni jen se základy informatiky a operačními systémy, které existují – důležitost klademe také na bezpečnost na internetu, bezpečnost dat.  Dále je učíme zpracování textu, základy grafiky, tabulky, multimédia, počítačové prezentace, webové prezentace, tvorbu webových stránek, programování v KODU.  Je toho opravdu mnoho a stále je co učit.

Takže pro děti není počítač jen bránou do sociálních sítí a her? Chtějí vědět i víc?

Samozřejmě je to žák od žáka. Někteří skutečně vnímají počítač a mobil jen ze spotřebitelského pohledu. Já se snažím je do informatiky poutavě vtáhnout. Myslím, že když jsou dnešní děti dobře vedeny, mají zájem získat dobré uživatelské znalosti. Ale stejné je to i v biologii nebo matematice. Když je dobrý učitel, který má zájem děti vtáhnout do výuky, tak může děti bavit i matematika. Musí z vás ale cítit nadšení.

Vedete na škole lekce programování KODU. Chodí tam jenom kluci?

Lekce navštěvují děti od 1. do 7. třídy. Celkem je jich 14 a budete se možná divit, ale jejich poměr je půl na půl, tedy 7 chlapců a 7 dívek. Dívky jsou aktivní, baví je to a jsou zapálené stejně jako chlapci. Jde o to jim ukázat, že informatika není jen mužská záležitost. Svoji roli sehrává asi i fakt, že učím informatiku já. Děti jsou vnímavé a základy programování velmi dobře zvládají.   Program KODU je ohromil, dokonce si ho nainstalovali i doma. V současné době vymýšlíme nové a nové varianty řešení, tato skutečnost určitě u některých z nich ovlivní i jejich budoucí volbu povolání. Děti už v průběhu základní školní docházky dělají něco navíc, tak jim to určitě přinese ovoce.

Autor: Jan Schönbauer, Czechitas