AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ

Aktivity probíhaly do roku 2019, nyní stránka slouží jen jako úložiště materiálů.
IT je zábava, a to my víme. Je součástí našeho každodenního života a je v něm budoucnost. A jak je možné učit informatiku? Přihlaste se na workshop nebo se s námi učte z pohodlí domova. Průběžně pořádáme vzdělávací akce pro pedagogy, které pomohou rozšiřovat dětem obzory na poli digitálního vzdělávání